facebook
CZYM SĄ IMPREZY NA ORIENTACJ

Na czym polegają?
Na odszukiwaniu w terenie miejsc wskazanych na mapie. Map i dodatkowe informacje otrzymuje si na starcie od organizatora. W miejscach do odnalezienia znajdują si punkty kontrolne, a potwierdzenia z nich (na karcie startowej) są dowodami przejcia trasy. Wybr trasy midzy punktami kontrolnymi naley wyącznie do startującego, ktry analizując tre mapy wybiera najkorzystniejszy wariant.
Jakie są korzyci?
Marsze i biegi na orientacj uczą jak mona praktycznie wykorzystywa zdobyte wiadomoci z przyrody, wyrabiają zmys orientacji w terenie, oswajają z terenem i wyrabiają poczucie pewnoci siebie po znalezieniu si w obcym miejscu, rozwijają sprawno fizyczną oraz inteligencj, są dyscypliną uznawaną za jedną z najlepiej ączących turystyk, sport i rekreacj oraz wysiek umysowy, rozwijają umiejtnoci przydatne w indywidualnej turystyce, zaspokajają potrzeb przygody, pozwalają na bardzo bliski kontakt z przyrodą. Imprezy na orientacj pozwalają na porwnanie si z innymi, na rywalizacj indywidualną i zespoową. Zawodnicy startują indywidualnie (zawody sportowe) bądz parami (zawody turystyczne). Zakres wiekowy jest bardzo szeroki - od okoo 10 lat do koca ycia... Pozwalają na to kategorie wiekowe i sprawnociowe. ZAPRASZAMY!

Stara strona
Jeszcze starsza strona
facebook

© 2013 Gliwicki Klub Terenoznawczy Cyrkino. All Rights Reserved.