facebook
Zasady InO

Jeżeli już latasz z mapą po lesie (i nie tylko), a przy tym zależy Ci na jakimś sensownym wyniku, warto zapamiętać kilka zasad dotyczących punktacji i współzawodnictwa. Przydadzą się nie tylko wtedy, gdy nagle zabraknie Ci czasu na odnalezienie punktu kontrolnego (wtedy warto przeliczyć, czy opłaca się mieć punkty karne za niezlanezienie go, czy też odnaleźć go, ale być po podstawowym limicie czasu i mieć punkty karne - często mniejszą ilość), ale i wtedy, gdy zechcesz się odwoływać.

Jeżeli jeszcze nie latasz z mapą po lesie, a chcesz zacząć, też przejrzyj te informacje - warto przecież wiedzieć, co wolno, a czego nie:)

Jest jeszcze trzecia opcja: organizujesz InO (nie dodajemy, że&nbps;to już wiesz i pamiętasz)


Tak czy siak, przeczytać warto.

Skrócone:

 • Punkt kontrolny to kwadratowy lampion o boku20-30cm (bywają także prostokątne, formatu a4), którego lewa górna część jest biała, natomiast prawa dolna czerwona(pomarańczowa).
 • Każdy punkt ma na białej części dwuznakowy kod, oraz posiada przyrząd do potwierdzania.
 • Za brak potwierdzenia punktu znajdującego się powyżej 2mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego, zespół nie może być ukarany.
 • Za brak potwierdzenia punktu znajdującego się powyżej 5m od LOP, zespół nie może być ukarany. Punkt ten musi być widoczny z LOP.
 • Punkt stowarzyszony to taki, który oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego (nie mniej niż 2mm w skali mapy od PK, lub podobna forma terenu, lub ze względu na specyfikę mapy, lub inne podane przez organizatora).
 • Punkt mylny nie jest punktem kontrolnym danej trasy ani punktem z nim stowarzyszonym. Jest oddalony od PK minimum 5mm w skali mapy.
 • Szybkość przebycia trasy w turystycznych InO nie jest punktowana.
 • Punkt potwierdza się poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą przyrządu (spisanie przyrządem kodu punktu i jego oznaczenia na mapie lub wyperforowanie i zapisanie własnym przyrządem oznaczenia na mapie).
 • Potwierdzenia można poprawić dowolną ilość razy w następnej wolnej kratce -nie skreśla się błędnego potwierdzenia, jednak za każdą poprawkę otrzymuje się punkty karne.
 • Gdy w terenie nie ma punktu,a powinien być - wpisuje się BPK. Jeżeli jednak punkt ten jest w trenie, otrzymuje się punkty karne jak za potwierdzenie punktu mylnego.
 • Gdy nie ma przyrządu do potwierdzenia punktu - wpisuje się BK, oraz pozostały opis własnym przyrządem.
 • Punkty karne uzyskuje się za:
  1. brak potwierdzenia PK naniesionego na mapę przez organizatora 90 pkt
  2. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nienaniesionego na mapę przez organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia (LOP), obszaru i zadania lokalizacyjnego) 60 pkt
  3. potwierdzenie punktu mylnego PM lub każdego punktu kontrolnego ponad wymaganą liczbę 30 pkt
  4. za każdą zmianę kolejności potwierdzeń PK 30 pkt
  5. pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego 30 pkt
  6. potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową 25 pkt
  7. potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę wzorcową, PK z zadania lokalizacyjnego, a także PS do całej linii obowiązkowego przebycia (LOP) i całego obszaru 15 pkt
  8. brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego 10 pkt
  9. za każdą zmianę potwierdzenie punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) 10 pkt
  10. za każdą pełną minutę limitu spóźnień 1 pkt
  11. za każdą pełną minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu spóźnień 10 pkt
  12. za błędne wykonanie zadania specjalnego lub jego niewykonanie: 10 pkt
   • naniesienie położenia punktu kontrolnego na mapę, błąd powyżej 1mm, za każdy mm 1 pkt
   • pomiar i ocenę odległości w terenie, błąd powyżej 5%, za każde 5% odległości 1 pkt
   • pomiar azymutu w terenie, błąd powyżej 2º, za każdy stopień 1 pkt
   • pokonanie odcinka trasy na regularność przebycia, błąd powyżej 1 min, za każdą minutę 1 pkt
   • test topograficzny i krajoznawczy, każda zła odpowiedź lub jej brak 2 pkt
   • test topograficzny i krajoznawczy, częściowa odpowiedź 1 pkt
  13. inne zadania specjalne (z podaniem punktacji) 10 pkt
  14. wszystkie zadania specjalne na jednym etapie nie więcej niż 30 pkt
 • Aby ukończyć imprezę, należy całym zespołem stawić się na mecie, przed jej zamknięciem, oddać kartę startową, potwierdzić co najmniej jeden PK lub PS.
 • Nie wolno podrabiać potwierdzeń, korzystać z niedozwolonego transportu, pomocy osób trzecich, przestawiać i niszczyć lampionów, używać urządzeń do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie, używać map w skali większej niż 1:50000 (nie dostarczonych przez organizatora).
 • Należy przestrzegać Karty turysty i regulamin porządkowy.

Pełne zasady tutaj

Do zobaczenia na starcie!

Stara strona
Jeszcze starsza strona
facebook

© 2013 Gliwicki Klub Terenoznawczy Cyrkino. All Rights Reserved.