GKT Cyrkino
facebook
Zarząd

ZARZĄD GKT CYRKINO:


Agnieszka Ćmiel

Przodownik Imprez na Orientację nr 713

Paweł Drabek



Andrzej Wysocki

Przodownik Imprez na Orientację nr 23
Honorowy Przodownik Imprez na Orientację nr 3

KOMISJA REWIZYJNA:


Magdalena Ceglarska



Adam Gruca

Przodownik Imprez na Orientację nr 692








Stara strona
Jeszcze starsza strona
facebook

© 2013 Gliwicki Klub Terenoznawczy Cyrkino. All Rights Reserved.